strona główna
STRONA GŁÓWNA   |   FORMULARZ ZAPYTANIA   |   KONTAKT         
Uprawa Miscantusa
Sadzonki
Zmiana suchej masy na ciepło
Uniwersalne zastosowanie Miscantusa
Uprawa Miscathusa
Miskant nie wymaga dobrych gleb do uprawy.
Wystarczającym podłożem pod uprawę trzciny jest gleba V i VI klasy bonitacyjnej lub nieużytki. Najwyższe plony otrzymuje się na glebach III i IV klasy. Miscanthus może być uprawiany na polu gdzie wcześniej dobrze rosła kukurydza. Niski poziom wód gruntowych oraz ph od 5,5 do 7,5 stwarzają odpowiednie warunki dla rozwoju trzciny. Sadzonki trawy nie wymagają nawożenia gleby, jedynie w pierwszym roku i najwyżej w drugim wymagają oprysku.

Zakładanie plantacji
Do sadzenia Miscanthusa przystępujemy w kwietniu lub maju, nie potrzeba do tego żadnych specjalnych maszyn. Do sadzenia rośliny może służyć maszyna służąca do sadzenia ziemniaków lub kapusty. Rozmieszczenie sadzonek to 1m x 1m czyli na 1 hektar ziemi - 10 tys. sadzonek. Niezbędną czynnością podczas zakładania plantacji trzciny energetycznej jest przygotowanie stanowiska. Zabiegi agrotechniczne obejmują:
- oczyszczenie powierzchni z krzewów, chwastów, szkodników - przygotowanie gleby z użyciem odpowiednich maszyn rolniczych
- nawożenie
- ręczne lub mechaniczne sadzenie sadzonek

Plantacja jest gotowa do zbioru po dwóch latach - odtąd zbiór następuje każdego roku przez dwadzieścia lat. Zbiór trawy przeprowadzany jest w lutym - marcu. Do zbioru Miscanthusa może służyć kombajn do zbioru kukurydzy na kiszonkę. Skoszone kosiarką rotacyjną łodygi są zbierane w bele, co pozwala obniżyć koszty transportu.

Miscanthus w drugim roku uprawy i w latach następnych
Następne zdjęcia pokazują wzrost rośliny w drugim roku rozwoju. Proszę spojrzeć na zdjęcia i datę - roślina wspaniale rośnie, ponieważ jest już dobrze ukorzeniona. Jak będzie widać rozpoczyna się walka chwastów z rośliną. Należy zastosować środek chwastobójczy Titus 25WG. W drugim roku rozwoju również można zastosować randap, lecz przed pokazaniem się pędów rośliny (zdjęcie z dnia 24.04.2008r.)

powiększ powiększ powiększ
powiększ powiększ powiększ
powiększ powiększ powiększ
powiększ powiększ powiększ
powiększ powiększ powiększ
powiększ powiększ  
Copyright by FOTOFIX 2011